Ανακοινώσεις Επιστημονικών Συνεδρίων

1.Δ.Βλαχοδημητρόπουλος, Α.Τσιάκαλος, Ν.Γούτας, Ε.Τσώλη, Δ.Καρανδρέα, Ε.Θεοδοσοπούλου, E.Κωνσταντίνου,  Χ.Σπηλιοπούλου
Έκφραση των υποδοχέων PPARa και PPARγ σε αθηρωματικές βλάβες νεκροτομικών στεφανιαίων αγγείων
Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, 24-26 Ιουνίου 2004, Καβάλα

2. A. Καρατζαφέρης, A.Τσιάκαλος, Γρ. Χατζής
Πρωτεΐνες οξείας φάσης σε κιρρωτικούς ασθενείς με ή χωρίς λοίμωξη.
10ο Ελληνικό Συνέδριο Ηπατολογίας, 26-29 Απριλίου 2007, Αθήνα, P 37

3.  A. Τσιάκαλος, A.Καρατζαφέρης, I.Μωυσάκης, Γρ. Χατζής
Συχνότητα συνύπαρξης ηπατικής κίρρωσης και πνευμονικής υπέρτασης
10ο Ελληνικό Συνέδριο Ηπατολογίας, 26-29 Απριλίου 2007, Αθήνα, P 38

4. N.Sipsas, A.Tsiakalos, P.Ziakas, D.Kyriaki, T.Kordossis
Circulating Auto Antibodies to Erythropoietin is a Risk Factor for HIV-1-Related Anemia: a Prospective Study
Croi 2009 Montreal,16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, 8 -12 February 2009, Montreal, Quebeq, Canada, O 209

5. Α. Tsiakalos, A.Karatzaferis, G. Hatzis
Acute phase protein levels in cirrhotic patients with or without infection
19th Conference of the APASL, 13 – 16 February 2009, Hong Kong SAR, China, PE 496

6. A.Tsiakalos, G. Hatzis, P. Ziakas, A. Benekou, N. Sipsas
Circulating autoantibodies to endogenous erythropoietin in HCV infection
16th International Symposium on Hepatitis C Virus and Related Viruses, October 3-7, 2009, Nice, France, P131

7. A.Τσιάκαλος, M.Γκαμαλέτσου, N.Σύψας, Θ. Κορδόσης
Επιτυχής θεραπεία διάσωσης της HIV-1-σχετιζόμενης κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας με προσθήκη ανασυνδυασμένης ιντερφερόνης-γάμμα  (IΝΦ γ-1b): Εμπειρία απὀ 2 περιστατικά
3ο Ελληνικό Συνέδριο HSMM, Οκτώβριος 16-17, 2009, Αθήνα, AA03

8. A.Τσιάκαλος, Σ. Γεωργιάδου, Ι. Αναστασίου, Ν. Σύψας, Α. Τζιούφας
Αμφοτερόπλευρη διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος οφειλόμενη σε πυομυοσίτιδα του λαγονοψοϊτου μυός.
10ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων, Φεβρουάριος  5-6, 2010, Αθήνα, ΔΑ07

9. Tsiakalos A, Hatzis G, Moyssakis I, Karatzaferis A, Ziakas PD, Tzelepis GE
Portopulmonary hypertension and serum endothelin levels in patients with cirrhosis. EASL 2010, 45th International Liver Congress, April 14-18, 2010, Vienna, Austria, P201

10. Tsiakalos A, Xynos ID, Sipsas NV, Kaltsas G.
Pituitary insufficiency following infectious meningitis: A prospective study.
IDSA 2010, 48th Annual Meeting of the Infectious Diseases Society of America, October 21-24, 2010, Vancouver, USA, P973

11. Tsiakalos A, Johansen S, Mukela A, Wong T, Tong William, Kulasegaram R.
Treatment outcome of acute and chronic hepatitis C in HIV coinfected patients in an urban UK hospital.
BHIVA 2011, 17th Annual Conference of the British HIV Association, April 6-8, 2011, Bournemouth, UK, P80

12. Tsiakalos A, Routsias J, Kordossis T, Tzioufas A, Moutsopoulos H, Sipsas N.
Fine epitope specificity of circulating autoantibodies to endogenous erythropoietin, in HIV-1 infected patients, reveals molecular mimicry with HIV-1 p17gag protein: a potential pathogenetic mechanism for HIV-1-related anemia.
ECCMID 2011, 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, May 7-10, 2011, Milan, Italy, Oral Presentation.

13. A.Τσιάκαλος, Ι. Ρούτσιας,  Θ. Κορδόσης, Α. Τζιούφας, Χ. Μουτσόπουλος,  N.Σύψας
Τα κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της ερυθροποιητίνης, αποτελούν έναν νέο παθοφυσιολογικό μηχανισμό της HIV-1 συνδεόμενης αναιμίας οφειλόμενο στην μοριακή ομοιότητα ενός επιτόπου της ερυθροποιητίνης με την p17 πρωτεΐνη του HIV-1.
23oΠανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Νοέμβριος 25-27, 2011, Αθήνα, EA 15, Προφορική Ανακοίνωση

14. A.Τσιάκαλος, Λ. Διονύσιος, Σ. Γεωργιάδου, Ν. Σύψας
Διηθητική μυκητίαση από Τrichosporon asahii σε σπληνεκτομηθέντα ασθενή
12ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων, Φεβρουάριος  3-5, 2012, Αθήνα, ΔΑ 001

15.  Σ. Πνευματικός, Χ. Σαββίδου, Α. Τσιάκαλος, Ν. Σύψας
Επιδημιολογική μελέτη της επίπτωσης των ιών HIV, HBV και HCV σε ορθοπεδικούς ασθενείς ενός τριτοβάθμιου Ελληνικού νοσοκομείου
12ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων, Φεβρουάριος  3-5, 2012, Αθήνα, ΑΑ 002

16. Τσιάκαλος Α, Αυγουστίδης Ν, Χαραλαμπόπουλος Χ, Οικονόμου Χ, Μουτσόπουλος Χ
Θεραπεία με ριτουξιμάμπη σε Έλληνες ασθενείς με ανθεκτική ρευματοειδή αρθρίτιδα
38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάϊος 16-19, 2012, Αθήνα, Προφορική Ανακοίνωση

17. A. Tsiakalos , S. Sougioultzis, C. Geοrgousaki, P. Oustamanolakis, I. E. Koutroubakis
Circulating autoantibodies to endogenous erythropoietin in IBD
20th European Gastroenterology Week, 20-24 October 2012, Amsterdam, The Netherlands

18. A. Tsiakalos, T. Voumvas, P.D. Ziakas, C. Oikonomou, I. Ketikoglou, G. Hatzis, N.V. Sipsas
Circulating autoantibodies to endogenous erythropoietin are associated with hepatitis C virus-related anemia
ECCMID 2013, 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, April 26-30, 2013, Berlin, Germany, P 660

19. Α. Γραββάνη, Σ. Τζανίνης, Α. Τσιάκαλος, Ε. Μαρινάκης, Χ. Γαλάνη
Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο οφειλόμενο σε σπλαγχνική λεϊσμανίαση σε ανοσοεπαρκή ενήλικα
23ο Συνέδριο “Ημέρες Παθολογίας”, Απρίλιος 4-5, 2014, Αθήνα. Προφορική Ανακοίνωση

20. Χ. Φίλης, Α. Τσιάκαλος
Αναδρομική μελέτη παρατήρησης επίπτωσης πολυανθεκτικών στελεχών Gram αρνητικών παθογόνων σε νοσηλευόμενους ασθενείς κλινικής τεταρτοβάθμιου νοσοκομείου.
23ο Συνέδριο “Ημέρες Παθολογίας”, Απρίλιος 4-5, 2014, Αθήνα. Προφορική Ανακοίνωση

21. Α. Τσιάκαλος
Αναζωπύρωση λοιμώξεων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
23ο Συνέδριο “Ημέρες Παθολογίας”, Απρίλιος 4-5, 2014, Αθήνα. Προφορική Ανακοίνωση

22. Α. Τσιάκαλος, Α. Ψαρρής, Θ. Βούμβας, Π. Ζιάκας, Χ. Οικονόμου, Ι. Κετίκογλου, Γ. Χατζής, Ν. Σύψας.
Η κλινική σημασία της θετικής άμεσης Coombs και η συσχέτιση της με την αναιμία στην λοίμωξη από ηπατίτιδα C.
40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάϊος 14-17, 2014, Αθήνα, Προφορική Ανακοίνωση

23. Α. Τσιάκαλος, Α. Ψαρρής, Θ. Βούμβας, Π. Ζιάκας, Χ. Οικονόμου, Ι. Κετίκογλου, Γ. Χατζής, Ν. Σύψας.
Ο ρόλος των αυτοαντισωμάτων έναντι της ερυθροποιητίνης στην αναιμία που σχετίζεται με την ηπατίτιδα C
40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάϊος 14-17, 2014, Αθήνα, Προφορική Ανακοίνωση

24. Α. Ντινέρη, Μ. Κοπελιά, Μ. Βασιλείου, Α. Τσιάκαλος, Ε. Μωραΐτου, Ε. Κατσαμπή, Κ. Συρίγος, Α. Αναστασοπούλου. Περίπτωση ασθενούς με βακτηριαιμία από MRSA επί εδάφους Νορβηγικής ψώρας.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Μάρτιος 4-6, 2016, Αθήνα.

25. Π. Ζαγκλαβήρα, Α. Τσιάκαλος, Α. Χροναίου, Ζ. Καραμίγκου, Σ. Παντά, Σ. Λυμπέρη. Περικαρδίτιδα με ηωσινοφιλική διήθηση του περικαρδίου μετά από λοίμωξη με λιστέρια.        42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάϊος 11-14, 2016, Αθήνα.