Υποτροφίες – Βραβεία

  • Υποτροφία Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (2010)
  • Βραβείο «Γ.Κ. Δάϊκος» Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων (2012)