Συγγραφικό Έργο

1. Α. Τσιάκαλος, Ν. Σύψας. Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της φυματίωσης, Κεφάλαιο12. Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική: Κατευθυντήριες Οδηγίες, 2η Έκδοση Γ.Ι. Μπαλτόπουλος 2010.

2. Αρης Τσιάκαλος. Σκληρόδερμα. Εκδόσεις Γαβριηλίδης 2012.

3. Αρης Τσιάκαλος. Τυφλότητα. Εκδόσεις Γαβριηλίδης 2016.