Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

  1. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
  2. Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων
  3. Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
  4. Ελληνική Εταιρία Μελέτης του Ήπατος
  5. General Medical Council, UK, London
  6. IDSA – Infectious Diseases Society of America
  7. EACS – European AIDS Clinical Society
  8. EASL – European Association for the Study of the Liver
  9. ESCMID – European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases