Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

1. Τσιάκαλος Α, Σύψας Ν.Β. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: Τι νεώτερο στις λοιμώξεις.  Ελληνικά Αρχεία AIDS, Τόμος 18, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010: 124-127.

2. Τσιάκαλος Α, Σύψας Ν.Β. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: Τι νεώτερο στις λοιμώξεις.  Ελληνικά Αρχεία AIDS, Τόμος 19, Τεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος  2011:1-4.

3. Tσιάκαλος Α, Ρούτσιας Ι.Γ., Κορδόσης Θ, Τζιούφας Α.Γ., Μουτσόπουλος Χ.Μ., Σύψας Ν.Β. Τα κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της ερυθροποιητίνης, αποτελούν έναν νέο παθοφυσιολογικό μηχανισμό της HIV-1 συνδεόμενης αναιμίας οφειλόμενο στην μοριακή ομοιότητα ενός επιτόπου της ερυθροποιητίνης με την p17 πρωτεΐνη του HIV-1. Ελληνικά Αρχεία AIDS, Τόμος 20, Τεύχος 1, 2012.