Παρακλινικές Εξετάσεις

1. Ηλεκτροκαρδιογράφημα

2. 24ωρη παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης (Holter)

3. Οξυμετρία

4. Σπιρομέτρηση