Εργαστηριακές Εξετάσεις

1. Μέτρηση Σακχάρου, Χοληστερόλης, Τριγλυκεριδίων, Ουρικού οξέως

2. Τεστ ανίχνευσης Στρεπτοκόκκου (Strep test)

3. Ανίχνευση αντιγόνου για το Ελικοβακτηρίδιο (H.Pylori)

4. Γενική ούρων (stick)

5. Μέτρηση CRP

6. Δερματική Δοκιμασία για Φυματίωση (Mantoux)