Χορήγηση/Ανανέωση Διπλωμάτων Οδήγησης

Για την έκδοση νέου διπλώματος και για την ανανέωση του ερασιτεχνικού/επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εξέτασή σας από τον παθολόγο.

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής

2. Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)

3. Παράβολα από την Εθνική τράπεζα για παθολόγο

4. Βιβλιάριο υγείας*

*Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, απαιτούνται οι παρακάτω εξετάσεις:
α) Γενική Αίματος
β) Ουρία, Σάκχαρο
γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα
δ) Ακτινογραφία θώρακος