Χορήγηση Πιστοποιητικών

1.Έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών

2.Θεώρηση δελτίων αθλητών

3.Χορήγηση βεβαιώσεων για άδεια οπλοφορίας